De bevoegdheidsverdeling in de Flex-BV: AV of BGA? (2013.11.2008)


Sinds de inwerkingtreding van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv -recht op 1 oktober 2012 is het mogelijk om bevoegdheden die eerst exclusief  aan de Algemene Vergadering (AV) waren toebedeeld nu ook toe te kennen aan een beperkte groep van aandeelhouders (BGA). De auteurs besteden aandacht aan de vraag welke bevoegdheden dwingendrechtelijk aan de AV toekomen en welke bevoegdheden kunnen worden toegekend aan de BGA. Opvallend is het dat nadere regels voor de besluitvorming door de BGA in de nieuwe wet ontbreken.
Ook in de Flex-…

Verder lezen
Terug naar overzicht