De bijzondere aard van de zorgovereenkomst kleurt de overeenkomst nader in


De tussen partijen gesloten overeenkomst dient naar het oordeel van de kantonrechter te worden gekwalificeerd als een arbeidsovereenkomst in de zin van artikel 7:610 BW lid 1. De kantonrechter veroordeelt X om aan Y een bedrag te betalen van € 3.900,00 bruto aan gefixeerde schadevergoeding en € 200,00 bruto aan billijke vergoeding.

Feiten
Aan X is een persoonsgebonden budget (PGB) toegekend. X en Y zijn een zorgovereenkomst aangegaan. Deze overeenkomst vermeldt als sub kopje ‘arbeidsovereenkomst’ en uit hoofde van…

Verder lezen
Terug naar overzicht