De BTW-positie van een holding (1999.09.3083)


In het Polysar-arrest oordeelde het Hof van Justitie EG dat het enkel verwerven en houden van deelnemingen geen economische activiteit is in de zin van de BTW-Richtlijn en dus geen ondernemerschap oplevert. Dit wordt anders wanneer de holding zich (in)direct moeit met het beheer van de vennootschappen waarin wordt deelgenomen. Volgens de Hoge Raad valt het vervullen van een financieel en fiscaal coördinerende rol buiten het begrip moeien (FBN 1999, nr 14).

Finkensieper gaat ervan uit dat de actieve holding als BTW-…

Verder lezen