De coöperatie als alternatief voor maatschap of vof (2007.08.3453)


De auteurs bespreken de coöperatie als alternatief voor de maatschap of de vennootschap onder firma. Volgens de auteurs wordt de coöperatie als alternatief vaak over het hoofd gezien.

Allereerst besteden de auteurs aandacht aan het Wetsvoorstel personen-vennootschappen, waarin het onderscheid tussen de vof en de maatschap komt te vervallen. In plaats daarvan komt de openbare vennootschap met en de openbare vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid. Belangrijk is dat in dit wetsvoorstel is neergelegd dat vennoten hoofdelijk aansprakelijk zullen zijn voor verbintenissen van de vennootschap. Voor bestaande vof’ s…

Verder lezen