Is de curator gehouden te voldoen aan uitnodiging tot het doen van aangifte? (1997.28.3316)


BV X is in staat van faillissement. De curator verzoekt de inspecteur goed te keuren dat voorlopig wordt afgezien van het doen van de aangifte vennootschapsbelasting. De inspecteur wijst dit verzoek af. De curator meent dat hij niet is gehouden te voldoen aan de uitnodiging tot het doen van aangifte; in de eerste plaats omdat het niet doen van aangifte kosten bespaart en in de tweede plaats omdat er geen materieel heffingsbelang is. De inspecteur wijst op art. 8 AWR, dat bepaalt dat ieder die is uitgenodigd tot het doen van aangifte, is gehouden aangifte te doen.

De procedure loopt bij Hof Den Haag.

Infobulletin, 1997/393

Verder lezen