De curiositeit van artikel 35 lid 1 Faillissementswet (1998.45.2911)


Art. 35 lid 1 Fw bepaalt dat, indien op de dag van de faillietverklaring nog niet alle handelingen die voor levering door de schuldenaar nodig zijn, hebben plaatsgevonden, de levering niet meer rechtsgeldig kan geschieden. Lid 1 betreft overdrachten die (althans voor het obligatoire deel) zijn aangevangen vóór de faillietverklaring, maar dan nog niet (althans voor wat betreft de leveringshandelingen) zijn afgewikkeld. Die leveringshandelingen kunnen dan niet meer geldig worden voltooid. Lid 2 bevat een uitbreiding voor wat betreft de levering van een…

Verder lezen