De CV onder het Wetsvoorstel Personenvennootschappen (2003.22.2432)


In deze beschouwing wordt nader ingegaan op enkele aspecten van de commanditaire vennootschap (artt. 7:836 en 837 NBW) onder het Wetsvoorstel Personen-vennootschappen (hierna het ‘Wetsvoorstel’). Uitgangspunt hierbij is een commanditaire vennootschap met één besturend vennoot en twee of meer commanditaire vennoten. Art. 7:836 lid 1 NBW omschrijft de commanditaire vennootschap als ‘de als zodanig optredende openbare vennootschap welke naast een of meer gewone vennoten een of meer commanditaire vennoten heeft’. Onder het Wetsvoorstel kan er niet alleen een commanditaire…

Verder lezen