De directeur-grootaandeelhouder en pensioenverevening (1995.2501)


De Wet verevening pensioenrechten bij scheiding geldt ook voor de directeur-grootaandeelhouder (dga) die een pensioenregeling in eigen beheer heeft. In die situatie zijn er een tweetal bijzondere en specifieke aandachtspunten die in het artikel worden besproken. Het eerste punt betreft de berekening van het aan de ex-echtgenote toekomende pensioen ingeval de huwelijksdatum na de datum van indiensttreding ligt en de toegezegde pensioenregeling uit een zogenaamde eindloonregeling bestaat.

Het tweede punt vloeit voort uit de bepaling dat de uitkering ten behoeve van de ex-echtgenoot(…

Verder lezen