De eenpersoons-BV (1998.26.2735)


Schrijver bespreekt enkele onderwerpen uit zijn dissertatie 'De eenpersoons-BV', te weten:

1. Het begrip eenpersoons-BV.

2. De impact van de bepalingen die naar aanleiding van de twaalfde EG-richtlijn in het Nederlandse recht zijn opgenomen.

3. De aansprakelijkheid van de natuurlijk persoon/enig aandeelhouder in het licht van bedoelde richtlijn.

4. Is het wenselijk dat de Nederlandse wetgever nog andere voorschriften opneemt voor de eenpersoons-BV?

De eenpersoons-BV wordt in de wet omschreven als een…

Verder lezen