De executie van Villa Lila (1999.39.2354)


Sasse geeft de uitspraak van de Kamer van Toezicht van 27 april 1999 weer naar aanleiding van de klacht over de executie van bovengenoemde villa. De Kamer verklaart de klacht met betrekking tot de gedragingen van de notaris inzake het opmaken van een onjuiste akte kwitantie-kooppenningen, het eigenmachtig toestemming geven aan koper/bouwer tot verrekening van de koopprijs en het achterwege laten van storting ervan onder de notaris en het bemantelen van deze zaken in de daarna gevoerde correspondentie gegrond.

Holtman gaat in op de juridische aspecten van de…

Verder lezen