De executoriale verkoop van onroerende zaken met gebruikmaking van internet


Kunt u onroerende zaken op een executieveiling via het internet kopen en, zo nee,

welke juridische bezwaren staan hier aan in de weg?

1 Inleiding

Terwijl executieveilingen van roerende zaken in de praktijk ook wel door gebruikmaking van het internet plaatsvinden, is dit met betrekking tot onroerende zaken niet het geval. In dit artikel zullen allereerst de juridische barrières worden verkend die thans de executoriale verkoop van onroerende zaken uitsluitend met gebruikmaking van het internet onmogelijk maken. Daarna zal worden nagegaan of er binnen de huidige wetgeving, Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (‘Rv’) en het Burgerlijk Wetboek (‘BW’), mogelijkheden bestaan voor een executoriale verkoop van onroerende zaken waarbij gebruik gemaakt wordt van het internet maar er tevens sprake is van een fysieke bijeenkomst van aspirant kopers.

2 Drie begrippen

In het algemeen lijkt de wetgever er naar te streven om transacties te faciliteren die tot stand komen door gebruik te maken van het internet. Er zijn hiertoe in de laatste jaren diverse nieuwe bepalingen ingevoerd in het BW. Thans is er een wetsvoorstel (no. 31 358) bij de Eerste Kamer in behandeling dat onder andere beoogt een elektronisch koopcontract mogelijk te maken voor de koop van een onroerende zaak door een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of een bedrijf (art. 7:2 BW)3.

Deze algemene trend heeft echter niet geleid tot wijziging van de spelregels die van toepassing zijn op de executoriale verkoop van onroerende zaken. De wijze waarop de executoriale verkoop van onroerende zaken in zijn werk gaat is opgenomen in de art. 514 t/m 529 en 544 t/m 549…

Verder lezen
Terug naar overzicht