De exploitatievergunning in de Nota Grondbeleid (2001.15.2121)


Bespreking van de exploitatievergunning die in de Nota Grondbeleid door het kabinet wordt voorgesteld. Aan de orde komen de reikwijdte van de vergunningplicht, de toetsingscriteria, de relatie met onteigening en de plaats van de regeling in de nieuwe Grondexploitatiewet.

In zijn conclusies merkt de auteur onder meer op dat, nu de exploitatievergunning in een extra wet wordt opgenomen, dit zal leiden tot verdere versnippering en onduidelijkheid in het ruimtelijk bestuursrecht, tot dubbele of drievoudige toetsing van dezelfde plannen aan dezelfde normen en tot substantiële verhoging van de administratieve…

Verder lezen
Terug naar overzicht