De fiscale behandeling van pachters- en gebruikersvoordelen (1999.08.3079)


Een pachtersvoordeel ontstaat als de pachter de door hem gepachte grond koopt tegen een prijs die lager is dan de vrije waarde. Gaat de pachter nadien over tot het verkopen van deze grond, dan wordt het pachtersvoordeel (in beginsel) in de inkomstenbelasting betrokken. Voorwaarde is dat de pachtovereenkomst op zakelijke gronden is ontstaan. Een verpachting op onzakelijke gronden wordt namelijk behandeld als een bevoordeling die zich niet in de winstsfeer afspeelt. In de praktijk wordt al jarenlang een discussie gevoerd over de vraag wanneer transacties zakelijk zijn.

Verder lezen