De gebouwde onroerende zaak in het huurrecht (1999.43.2386)


In het huurrecht moet de verhuurde zaak onroerend zijn omdat anders art. 7A:1623a e.v. BW en de Huurprijzenwet op woonruimte en art. 7A:1624 e.v. BW op bedrijfsruimte niet van toepassing zijn. Ingegaan wordt op de rechtspraak waarin de uitleg van het begrip gebouwde onroerende zaak aan de orde komt. Door het Portacabin-arrest HR 31 oktober 1997, NJ 1998, 97; JBN 1998, nr 40 en het arrest Uitslag/Wolterink HR 14 november 1997, NJ…

Verder lezen