De geestelijk gestoorde en de estate planning (2001.16.2130)


Bij estate planning kan een geestelijke stoornis van één van de betrokkenen problemen oproepen. In principe kan een geestelijk gestoorde zelfstandig deelnemen aan het rechtsverkeer, want hij is als zodanig niet handelingsonbekwaam. Echter, wanneer een geestelijk gestoorde iets heeft verklaard, wordt een met de verklaring overeenstemmende wil geacht te ontbreken, indien de stoornis een redelijke waarneming van de bij de handeling betrokken belangen belette of indien de verklaring onder invloed van die stoornis is gedaan (art. 3:34 lid 1 BW). Op grond van lid…

Verder lezen