De gewone, verhoogde en extra verhoogde vrijstelling in de Successiewet (2013.16.3002)


Als een ouder zijn kinderen financieel wil helpen door een bedrag te schenken, geeft de Successiewet een aantal mogelijkheden om dit vrij van schenkbelasting te realiseren. In dit artikel wordt ingegaan op de ‘gewone’ vrijstelling, de ‘verhoogde’ en de ‘extra verhoogde’ vrijstelling in de Successiewet.
De redenen om vermogen over te dragen aan kinderen kan verschillend zijn. Veelal is dit gericht op het besparen van erfbelasting, maar het kan ook zijn dat de ouder het kind wil helpen met bijvoorbeeld de aankoop van…

Verder lezen
Terug naar overzicht