De gouden standaard voor taxaties


1 Inleiding

Tot voor kort liet de waardering van vastgoed zich het best vergelijken met een Babylonische spraakverwarring. Tal van definities, al dan niet voorzien van uiteenlopende toelichtingen, waren in omloop om het begrip marktwaarde en daaraan verwante termen van een fundering te voorzien. Dat dit, gelijk de torenbouw van Babel, nogal wat problemen opleverde laat zich raden.2 De Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) smeekte welhaast in haar publieke managementletter ‘Zeg waar het op staat’ taxateurs, om eenduidige en internationale richtlijnen te hanteren voor de waardering van commercieel vastgoed.3

Het lag dan ook in de lijn der verwachtingen dat er orde in de chaos zou worden aangebracht en dat waarderingsdefinities zouden worden gestandaardiseerd. De handschoen is opgepakt door de Waarderingskamer en de grootste brancheverenigingen voor makelaars en taxateurs.4 Na een studie van het Nyenrode Real Estate Center en een consultatieronde in de sector is in 2010 besloten de marktwaardedefinities van de International Valuation Standards (IVS) in Nederland in te voeren ter vervanging van de verschillende marktwaardebegrippen.

De Waarderingskamer gebruikt de standaard in de Waarderingsinstructie 2011 om de WOZ-waarde (WOZ-WEV) van WOZ-objecten nader te definiëren. De Royal Institution of Chartered Surveyors heeft de IVS geïncorporeerd in haar RICS Valuation Standards. De European Public Real Estate Association (EPRA), de koepel voor vastgoedbeleggers, beveelt aan om conform de marktwaardedefinitie van de IVS te waarderen. De European Association for investors in non-listed real estate vehicles (INREV) beschouwt de overeenstemming met de IVS als ‘good practice’. De Vereniging Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) gebruikt het IVS-…

Verder lezen
Terug naar overzicht