De grensoverschrijdende fiscale eenheid (2003.36.3521)


De auteur bespreekt het arrest van de Hoge Raad (HR 20 december 2002, nr 37073) over een grensoverschrijdende fiscale eenheid waarvan de moedermaatschappij is opgericht naar Nederlands recht en de feitelijke leiding op de Nederlandse Antillen berust.

De auteur beschrijft:

- de feiten;

- de uitspraak van het Hof;

- het geding in cassatie;

- het arrest.

De auteur beziet het arrest in het licht van eerdere jurisprudentie over de verdragspositie van de fiscale eenheid. Met de invoering van het nieuwe regime van de fiscale…

Verder lezen