De grenzen van de terugwerkende kracht in het belastingrecht (1996.41.3378)


De staatssecretaris van Financiën heeft op verzoek van de Tweede Kamer een notitie terugwerkende kracht en eerbiedigende werking opgesteld. De notitie zal aanleiding zijn tot discussie in de Tweede Kamer over het functioneren van de wetgever zelf.

Bij de inwerkingtreding van een nieuwe wet geeft de wetgever aan welke gevolgen de wet heeft voor bestaande situaties. De wetgever kan voor bestaande situaties het nieuwe recht buiten toepassing laten (eerbiedigende werking). Verkiest hij dit niet, dan is nog de vraag vanaf welk tijdstip het nieuwe recht gaat werken. Het…

Verder lezen