De hoorplicht in de voorbereidingsfase van een beschikking en in de bezwaarfase (1997.14.3152)


Bestuursorganen hebben in het algemeen de verplichting om belanghebbenden te horen in de voorbereidingsfase van een beschikking en in de bezwaarfase.

Deze plicht heeft de fiscus bij het nemen van beschikkingen niet indien tegen die beschikking bezwaar kan worden aangetekend en de nadelige gevolgen na bezwaar volledig ongedaan kunnen worden gemaakt. De hoorregeling is beperkt tot de situatie waarin een beslissing zou steunen op gegevens over feiten en belangen die de aanvrager betreffen en die afwijken van gegevens die deze zelf heeft verstrekt.

Voordat door de belastingdienst op bezwaar wordt beslist, …

Verder lezen