De invloed van de splitsingswetgeving op juridische fusie (1998.10.2578)


Schrijver behandelt de wijzigingen in de fusiewetgeving die het gevolg zijn van de sinds 1 februari 1998 geldende splitsingswetgeving. Titel 7 van Boek 2 BW is thans ingedeeld in 5 afdelingen. Dit heeft geleid tot een kleine wijziging van art. 2:318 lid 2 BW. Het gaat daarbij om de verklaring van de notaris aan de voet van de fusie-akte over het naleven van de (vorm)voorschriften. De notaris moest voorheen een verklaring afgeven met betrekking tot de voorschriften van 'deze titel'. Door…

Verder lezen