De invloed van redelijkheid en billijkheid op erfdienstbaarheden (1998.39.2849)


De beginselen van redelijkheid en billijkheid zijn opgenomen in het Burgerlijk Wetboek voor het verbintenissenrecht. Deze beginselen zijn onverkort van toepassing op een rechtsverhouding uit overeenkomst.

De systematiek van de wet laat enige openingen om redelijkheid en billijkheid toe te passen op erfdienstbaarheden (en wellicht op het gehele goederenrecht), ook buiten die gevallen waarin in de wettelijke bepalingen over erfdienstbaarheden uitdrukkelijk over redelijkheid en billijkheid wordt gesproken, zoals in de artt. 5:78 en 5:80 BW. De invloed van redelijkheid en billijkheid op beperkte rechten…

Verder lezen