De kantonrechter verklaart zich bevoegd in een executiegeschil


Eiser vordert een verbod op de executie van een ontruimingsvonnis. Woningstichting Portaal heeft voor alle weren een exceptie van onbevoegdheid opgeworpen. Portaal stelt dat niet de kantonrechter maar de voorzieningenrechter van de rechtbank op grond van 438 Rv (absoluut) bevoegd is van een executiegeschil kennis te nemen, zodat de zaak moet worden verwezen. De kantonrechter verklaart zich evenwel bevoegd om van de vordering van eiser kennis te nemen.

Eiser is, op vordering van woningstichting Portaal, veroordeeld om de door hem gehuurde woning te ontruimen. De…

Verder lezen
Terug naar overzicht