De kredietcrisis en vastgoed


Al eerder heb ik in het jaaroverzicht betoogd dat financiële en economische tegenwind steevast interessante fiscale rechtspraak op vastgoedgebied oplevert, hoe wrang dit ook moge klinken. Men is in dergelijke situaties immers geneigd wat scherper aan de wind te gaan zeilen. De fiscale gevolgen van de kredietcrisis zullen wij de komende jaren vast en zeker in de rechtspraak terugzien.

Maar zo ver is het nu nog niet. Integendeel, het jaar 2008 heeft, in vergelijking met de voorgaande jaren, een bescheiden oogst opgeleverd aan rechtspraak en wetswijzigingen die voor de praktijk van de vastgoedfiscalisten van belang zijn. Opvallend afwezig zijn bijvoorbeeld uitspraken betreffende de ‘box 1-/box 3-problematiek’. Met name op het terrein van de herinvesteringreserve en de terbeschikkingstellingsregeling zijn ‘meters gemaakt’, al moet de finishing touch nog komen. Ook zijn er wederom renovatiewerkzaamheden uitgevoerd aan het fbi-bouwwerk.

prof. dr. T.M. Berkhout MRE MRICS

1 Herinvesteringsreserve2

Als een bedrijfsmiddel louter in de verkoop wordt gezet, leidt dat nog niet tot de kwalificatie voorraad. Anders zou een herinvesteringsreserve niet kunnen worden toegepast. Uit de rechtspraak volgt dat bedrijfsmiddelvastgoed onder omstandigheden voorraadvastgoed kan worden.

1.1 De opmaat. Prijsgeven bedrijfsmiddel: geen vervangingsreserve, geen compartimentering

BNB 2006/269c* betreft de volgende casus. A verhuurt een bedrijfsmiddel-kantoorpand. Nadat de huurder is vertrokken, lukt het A niet het pand te verhuren. Zij besluit het pand te herontwikkelen tot luxe woonappartementen en gaat vervolgens voor eigen rekening en risico activiteiten ontplooien. A sluit in 2001 voor negen van de elf appartementen een koop-/aannemingsovereenkomst. Daarna wordt het…

Verder lezen
Terug naar overzicht