De levensverzekering als instrument van schenkingsplanning (2008.32.3001)


De schrijver beschrijft in dit artikel de levensverzekering als methode van vermogensoverheveling. Er zijn drie varianten van schenkingsplanning met behulp van kapitaalverzekeringen, namelijk: schenking van de kapitaalverzekering met overdracht verzekeringnemerschap, schenking door middel van de begunstiging van de kapitaalverzekering en premieschenking.
Aangezien het successierecht een progressieve heffing kent, is het van groot belang is dat er een goede afstemming plaatsvindt tussen de grootte van de schenkingen en de verkrijging bij overlijden.
Bij een schenking van een ouder aan een kind, kan gebruik gemaakt worden van de jaarlijkse…

Verder lezen