De leveringsverplichting in de vermogensbelasting; eigen schuld, dikke bult (1996.34.3299)


A, die niet in Nederland woont, heeft de juridische eigendom van in Nederland gelegen onroerende zaken. De economische eigendom berust bij anderen.

Als buitenlands belastingplichtige hoeft A alleen vermogensbelasting te betalen over hetgeen wordt genoemd in art. 13 Wet IB. In haar aangifte vermogensbelasting geeft zij de hypothecair verzekerde verplichting tot levering als schuld aan. Het te belasten vermogen bedraagt dan per saldo nihil.

In geschil is of de hypothecair verzekerde leveringsverplichtingen kunnen worden aangemerkt als binnenlandse schulden.

De Hoge Raad overweegt dat tijdens de parlementaire…

Verder lezen