Naar de inhoud

De Lichting 2016

Beroepsgroep onder de loep (deel 9)

Elk jaar werpt het Burgemeesterblad een blik op de veranderingen in de beroepsgroep: wie zijn er dit jaar benoemd? Wat kenmerkt hen en hoe verandert het burgemeesterscorps? Dit is alweer de negende aflevering van Beroepsgroep onder de loep met aandacht voor lichting 2016, die in totaal 58 benoemingen van burgemeesters en waarnemend burgemeesters omvat.

In 2016 zijn slechts 28 Kroonbenoemde burgemeesters aan de slag gegaan. Dit is het laagste aantal benoemingen sinds het Burgemeestersblad met de jaarlijkse tellingen is gestart en waarschijnlijk zelfs over de gehele naoorlogse jaren. Ter vergelijking: in 2015 waren er nog 38 kroonbenoemingen en als we kijken naar andere jaren, die net als 2016 halverwege een zittingstermijn van de raad waren, dan zien we dat er in 2008 38 en in 2012 44 Kroonbenoemingen waren.

Veel nieuwkomers

Binnen de lichting 2017 is wederom het grootste deel nieuwkomer. In 60 procent van de Kroonbenoemingen betrof het iemand die geheel nieuw in het ambt is. Bijna 30 procent van de benoemden is een doorstromer. Al een aantal jaren is zichtbaar dat het aantal doorstromers beperkt is. Ongetwijfeld speelt de huisvestingsproblematiek hier nog steeds een rol. Opvallend is dat er dit jaar ook drie ‘herintreders’ (10 procent) zijn. Deze herintreders – Marja van Bijsterveldt (Delft), Frank Dales (Velsen) en John Jorritsma (Eindhoven) waren in het verleden ook al eens burgemeester, maar na functies elders, keren zij weer terug in het burgemeestersvak. Vooral de benoeming van commissaris van de Koning John Jorritsma tot burgemeester komt zelden voor. Alleen Schelto Patijn maakte ooit de overstap van commissaris in…