De meeste opvanglocaties alleenstaande minderjarige vreemdelingen voldoen aan basale kwaliteitseisen


De Inspectie Jeugdzorg deed onderzoek naar de kwaliteit van de opvanglocaties voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Van de 20 onderzochte locaties voldoen er 13 aan alle 8 verwachtingen.

De afgelopen jaren werd Nederland geconfronteerd met een grote instroom van vluchtelingen, waaronder veel jongeren. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en het Nidos, verantwoordelijk voor de opvang en begeleiding van deze jongeren, werden hierdoor genoodzaakt om in hoog tempo nieuwe opvanglocaties te scheppen. Om de kwaliteit van deze opvang te toetsen deed de inspectie onderzoek bij 20 locaties…

Verder lezen
Terug naar overzicht