De mogelijkheden van opzegging van erfpacht (Rechtsvraag) (1995.2085)


Kan de gemeente erfpacht opzeggen in het algemeen belang?

1. De eigenaar heeft het recht tot opzegging als het hem is toegekend, de erfpachter tenzij het hem is ontnomen. Opzegging geschiedt op termijn van een jaar of langer en onder vergoeding van de opstalwaarde.

2. Als de erfpachter in ernstige mate tekortschiet, is opzegging door de eigenaar mogelijk op een termijn van een maand en tegen vergoeding van de restwaarde.

Opzegging door de gemeente in het algemeen belang is mogelijk en valt onder de eerste categorie.

Verder lezen