De nakomingsgarantie na veertig jaar rechtspraak (1995.2550)


De nakomingsgarantie of te wel afroepgarantie, performance bond, Erfüllungsgarantie of garantie à première demande, is in Nederland niet in de wet geregeld. Bestudering van veertig jaar gepubliceerde rechtspraak over dit onderwerp leidt tot duidelijke richtlijnen. De bank is verplicht nauwkeurig te onderzoeken of een afroep tijdig is geschied en of zij strikt, dat wil zeggen letterlijk voldoet aan de nakomingsgarantie en vergezeld gaat van de juiste bescheiden. De bank moet haar cliënt van de afroep in kennis stellen en hem daarvan afschrift zenden. Uit de verschillende besproken…

Verder lezen