De nieuwe cultuurgrondvrijstelling in de overdrachtsbelasting (art. 15 lid 1q) (2007.10.3462)


De wijziging van de landbouwvrijstelling in de overdrachtsbelasting (art. 15 lid 1q WBR) per 1 januari 2007 is aanleiding voor het NJB van de KNB om aandacht te schenken aan de praktijkvragen over de nieuwe faciliteit. (De nieuwe regeling werd eerder door Preller en Verduijn besproken in FBN oktober 2006 nr. 57.)

Bij invoering van deze nieuwe algemene vrijstelling van overdrachtsbelasting voor overdracht van cultuurgrond hebben, behalve de oude regeling van art. 15 lid 1q zelf, ook de onderdelen s, t, v en w…

Verder lezen