De nieuwe fiscale renteregeling (2012.14.3002)


In het Belastingplan 2012 is een nieuwe renteregeling voor het vergoeden en in rekening brengen van rente door de fiscus geïntroduceerd. De nieuwe regeling vervangt de regeling van de heffingsrente (artikel 30f-30k AWR). Heffingsrente gaat in de nieuwe regeling belastingrente heten. Tevens wordt de regeling van de invorderingsrente aangepast. 
De nieuwe renteregeling geldt voor aanslagbelastingen en aangifte belastingen. 
In dit artikel gaat de auteur met name in op de aanslagbelastingen. 

De afgelopen jaren werd er door particulieren gespaard bij de belastingdienst. De belastingplichtige die teveel…

Verder lezen
Terug naar overzicht