De nieuwe juridische fusiefaciliteit in de overdrachtsbelasting (2012.32.3006)


Artikel 15 lid 1 aanhef en onderdeel h van de Wet op belastingen van rechtsverkeer (WBR) betreft een vrijstelling voor verkrijgingen van onroerende zaken in het kader van een fusie, splitsing of interne reorganisatie. De voorwaarden voor de toepassing van deze vrijstelling zijn opgenomen in het Uitvoeringsbesluit BRV 1971. Met ingang van 1 januari 2012 is aan het uitvoeringsbesluit een nieuw artikel 5bis toegevoegd. Deze bepaling bevat de specifieke voorwaarden voor toepassing van de vrijstelling in geval van een juridische fusie tussen rechtspersonen. Hoewel op het eerste gezicht…

Verder lezen
Terug naar overzicht