De nieuwe regeling van art. 4:91 BW (2002.33.2194)


Art. 4:91 BW, zoals dat in het wetsvoorstel is gekomen in juni 2001, biedt de mogelijkheid aan de erflater om zijn stiefkinderen op gelijke wijze als zijn eigen kinderen te behandelen. De bepaling biedt stiefkinderen, tot op zekere hoogte, bescherming tegen inkortingsvorderingen van de eigen kinderen van de erflater. De vraag is nu hoe men de zogenaamde immuniteitsgrens moet berekenen. Voor zover de verkrijging van het stiefkind die grens overschrijdt, mogen de eigen kinderen bij de stiefkinderen inkorten.In WPNR (2002) …

Verder lezen