De notaris-klokkenluider? Een omstreden arrest (2006.21.2621)


Luijten bespreekt kritisch de formele aspecten van het arrest van de Notariskamer van het Hof Amsterdam van 24 november 2005, 114/04 NOT (LJN:AU7278). In hetzelfde nummer van het WPNR bespreekt Holtman meer inhoudelijk de beslissing van het hof dat een notaris een kennelijke misslag in een beschikking van de fiscus moet melden. Het voornaamste bezwaar van Luijten tegen de tuchtrechtelijke gang van zaken betreft het feit dat de voorzitter van de Kamer van Toezicht de functie van rechter en klager combineert. De auteur acht het bepaalde…

Verder lezen