De onduidelijke grens tussen een besloten en een open fonds (1998.32.3875)


De zogenoemde open fondsen voor gemene rekening zijn belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting (art. 2 lid 1 onderdeel e Wet Vpb). Een fonds is open indien de bewijzen van deelgerechtigheid verhandelbaar zijn. Dit is het geval indien voor de vervreemding niet de toestemming van alle deelgerechtigden nodig is. Ingeval de vervreemding uitsluitend kan plaatsvinden aan het fonds zelf of aan bloed- of aanverwanten in de rechte linie, dan is er sprake van een besloten fonds (art. 2 lid 2 Wet Vpb). Het voordeel van een besloten…

Verder lezen