De (on)redelijkheid van verjaringstermijnen voor minderjarigen in het kader van vermogensbeheer (2010.34.2004)


De auteur onderzoekt de mogelijke invloed op ons nationale recht van de uitspraak van het EHRM in de zaak Stagno vs. België van 7 juli 2009. In deze casus kwam, onder meer ten behoeve van twee minderjarige kinderen als begunstigden, een levensverzekering tot uitkering door het overlijden van hun vader. De verzekeraar keerde uit aan de moeder van de minderjarigen in haar hoedanigheid van wettelijk vertegenwoordiger. Deze opende voor de twee minderjarigen een spaarrekening waarop de uitkeringen werden gestort maar haalde deze spaarrekeningen binnen een jaar leeg en verkwistte…

Verder lezen
Terug naar overzicht