De overdracht of overgang van vergunningen bij rechtsopvolging (2008.14.2007)


Voor een rechtsopvolger van een vennootschap of onderneming onder algemene of bijzondere titel is het in het kader van de bedrijfsvoering vaak essentieel dat de rechten die voortvloeien uit overheidsvergunningen ook door hem kunnen worden uitgeoefend. Schrijver gaat in zijn bijdrage in op de (on)mogelijkheden van een privaatrechtelijke overdracht of een bestuursrechtelijke overgang van vergunningen.
Vergunningen (volgens vaste jurisprudentie gekwalificeerd als vermogensrechten) zijn volgens art. 3:83 lid 3 BW alleen dan overdraagbaar als dat in de wet is geregeld. Om de rechtsopvolger in staat…

Verder lezen