De overdracht van aandelen op drijfzand (1998.33.2791)


Na vijf jaar wordt het tijd voor herbezinning betreffende het fundament waarop het notariële gebouw van de aandelenoverdrachten is opgetrokken, aldus Wiegman. De wetgever, die de notariële akte bij overdracht van aandelen in een BV heeft voorgeschreven, heeft het notariaat niet de benodigde hulpmiddelen en werktuigen aangereikt om te kunnen garanderen dat een overdracht na 1 januari 1993 inderdaad eigendomsovergang van de aandelen ten gevolge heeft.

Onder de huidige wettelijke regeling is een aantal vragen te stellen waarop geen afdoend antwoord te geven valt, zoals: heeft degene die…

Verder lezen