De overgangsperikelen van een bankhypotheek (1999.43.2390)


Het is niet zeker dat een bankhypotheek mee overgaat als een vordering, waarvoor de hypotheek tot zekerheid dient, wordt overgedragen. Volgens het Balkema-arrest (HR 16 september 1988, NJ 1989, 10) is dat afhankelijk van de uitleg van de hypotheekakte en de omstandigheden van het geval. In beginsel gaat de bankhypotheek eerst op de cessionaris over als de relatie tussen de cedent en de debiteur is geëindigd en de cedent geen nieuwe vorderingen op de debiteur meer kan verkrijgen. In de wereld van het grote…

Verder lezen