De pacht in een ruimere jas? (2000.37.2328)


Het rapport ‘Ruimte voor Pacht’ van de Commissie Pachtbeleid geeft de auteur aanleiding tot commentaar met betrekking tot een aantal in het rapport aan de orde gestelde aspecten. De volgende punten worden besproken.

- Werkingssfeer, de voorgestelde wijziging van de definitie van pacht wordt niet zinvol geacht.

- Continuïteit, het voorstel van de Commissie om de duur van de pacht te beperken, vindt de auteur een stap te ver.

- Beperking van de kring van personen die in de pacht kunnen opvolgen en een zekere beperking…

Verder lezen