De pleegpartner als pleegouder (1996.45.3425)


M woont samen met V en twee kinderen uit een eerder huwelijk van V.

M draagt bij in de kosten van levensonderhoud van de kinderen. Hij kan ingevolge de Kinderbijslagwet niet als pleegouder worden aangemerkt, zodat hij voor de kinderen geen recht op kinderbijslag heeft. M kan daarom de kosten aftrekken als buitengewone last. Art. 46 Wet IB geeft geen definitie van het begrip pleegouder. Uit de strekking van de regeling kan evenwel worden afgeleid dat M als pleegouder kan worden aangemerkt.

Hof Den Bosch; 1…

Verder lezen