De positie van de directeur en de commissaris (2001.46.2339)


Bespreking van de rechtsverhouding tussen bestuurders en de vennootschap. Algemeen wordt aangenomen dat de rechtsbetrekking tussen beide zowel vennootschapsrechtelijke als arbeidsrechtelijke elementen bevat. In geval van samenloop van arbeidsrecht en vennootschapsrecht moet uitgangspunt zijn dat de verhouding tussen de vennootschap en haar bestuurders primair wortelt in het vennootschapsrecht. Door de benoeming tot bestuurder krijgt betrokkene alle rechten en verplichtingen die door wet, statuten en geldige besluitvorming aan het bestuurderschap zijn verbonden. De bestuurder is belast met de in Boek 2 BW en in de statuten van de vennootschap genoemde bestuurstaken…

Verder lezen