Naar de inhoud

De punten op de 'i'

Nieuws over de fusie

Het is bijna zover: het samengaan van de verenigingen KNVI, Ngi-NGN en SOD. De stuurgroep – bestaande uit een delegatie van de drie verenigingsbesturen – heeft de laatste actiepunten opgepikt, ter voorbereiding van de Algemene Ledenvergaderingen op 24 november aanstaande.

Er is een basisdocument opgesteld, met een beschrijving van de vereniging anno 2017. Ook is geïnvesteerd in extra aandacht voor communicatie. Het is namelijk belangrijk dat iedereen in het vakgebied weet wat de KNVI te bieden heeft en dat er een solide basis ligt onder dé vereniging in Nederland voor de ruim 200.000 professionals op het gebied van informatievoorziening en informatiebeheer.

‘Kennis delen en kennis maken’

Het basisdocument voor de nieuwe KNVI geeft aan hoe de nieuwe vereniging eruitziet en met welke taken het nieuw te vormen bestuur – samen met alle andere bestuurders binnen de vereniging – aan de slag gaat. De Algemene Ledenvergaderingen staan gepland op 24 november in sociëteit ‘De Vereeniging’ op de Mariaplaats in Utrecht. Begin november krijgen alle leden het basis document en de nieuwe statuten toegestuurd.

Kennis delen en kennis maken, daar draait het om bij de nieuwe vereniging. De Special Interest Groups, de afdelingen en de regio’s van de vereniging blijven wat dat betreft ook in de toekomst een belangrijke rol spelen met het organiseren van evenementen en het inhoudelijk ontwikkelen en verrijken van het vakgebied. Wanneer we de activiteiten van de drie verenigingen bij elkaar optellen, ontstaat er een rijk geschakeerd palet aan producten en diensten voor alle informatieprofessionals. Om dit alles uit te dragen, zowel binnen als buiten de vereniging, en ervoor…