De Rechtbank Rotterdam over de malus: vier keer ja, twee maal nee


Het invorderen van de malus op grond van de per 1 maart 1992 in werking getreden artikelen 59b t/m 59m Algemene arbeidsongeschiktheidswet (AAW) is sedert maart 1993 een harde realiteit. Een overzicht van de beslissingen van de Rechtbank te Rotterdam van 24 februari 1994.

1. De regeling geeft een limitatieve opsomming van omstandigheden waaronder geen malus is verschuldigd. Het verweer inhoudende dat de ziekte niet in verband met het werk is ontstaan, dat enige tijd arbeid op part-time basis is verricht en dat de…

Verder lezen