De rederij: een buitenbeentje (1999.31.2291)


De rederij is geen rechtspersoon maar een aan de maatschap verwante, weliswaar bijzondere, personenassociatie. De rederij in de zin van de artt. 8:160/770 BW is verwant aan de maatschap en de vof. Zij wijkt daarvan af op het gebied van de onderlinge verhouding van de deelgenoten en de betrekkingen met derden. Waar de inbreng van maten niet per se behoeft te bestaan uit inbreng van eigendom, dient elk lid van de rederij juist wel een goederenrechtelijk aandeel in het vermogen van de rederij in…

Verder lezen