De renteloze direct opeisbare lening


Verwijzing

(FBN 1995, 54)

De renteloze direct opeisbare lening is geen toverformule waarmee de heffing van schenkingsrecht wordt voorkomen. Het resultaat van deze formule is afhankelijk van de bedoeling van partijen, die uit de objectieve omstandig-heden kan worden afgeleid.

Het niet kunnen terugbetalen of herfinancieren van de renteloze direct opeisbare lening levert een omstandigheid op waardoor aan de directe opeisbaarheid geen reële betekenis kan worden toegekend (FBN 1990, nr 90). In de praktijk wordt wel verdedigd dat er geen sprake kan zijn van een…

Verder lezen