De sloop van opstallen met het oog op bebouwing leidt steeds tot een bouwterrein (2013.07.3003)


De redactie van V-N bespreekt het arrest van het Hof van Justitie EU betreffende de vraag of het slopen van een opstal met het oog op de nieuwe bebouwing van de grond leidt tot een bouwterrein in de zin van art. 11 lid 4 Wet OB (Notafax 2013, nr. 18).
In casu had woningstichting X van een gemeente een voormalige bibliotheek met een parkeerterrein gekocht om daar nieuwbouw te plegen. Afgesproken was dat de gemeente zou zorgdragen voor de sloop van het gebouw en voor de verwijdering…

Verder lezen
Terug naar overzicht