De stichting erkend in het Belgisch erfrecht (2001.36.2268)


In het Nederlandse erfrecht wordt vaak gebruik gemaakt van stichtingen. Op grond van het Nederlandse recht mag de stichting niet ten doel hebben het verstrekken van uitkeringen aan oprichters en hun verwanten. Deze beperking geldt niet voor andere wetgevingen, zoals Liechtenstein en de Nederlandse Antillen.

Het Belgische recht kent geen stichting. Op 25 juni 2001 heeft het Gerechtshof in Antwerpen een uitspraak gedaan over de positie in het Belgische erfrecht van een stichting die in Liechtenstein was opgericht door een Nederlander die ten tijde van de oprichting en bij zijn…

Verder lezen