De taak van de notaris als voor een erfgenaam de schuldsaneringsregeling geldt (2007.26.2926)


De notaris zal de erfgenaam voor wie de schuldsaneringsregeling geldt moeten laten weten dat de bevoegdheid tot aanvaarding van de nalatenschap bij de bewindvoerder ligt (art. 313 jo 41 Fw). In de beantwoording van een rechtsvraag oordeelt Waaijer dat de notaris gehouden is zelf te onderzoeken of er sprake is van faillissement of schuldsanering van de erfgenaam. Hij meent dat geen genoegen genomen kan worden met slechts een onderzoek in gevallen dat daar aanleiding toe is, te meer omdat het insolventieregister thans eenvoudig on line te raadplegen is. Van…

Verder lezen